<<< NÁHLEDY >>>
Předseda vlády se zaujetím sleduje proslov presidenta, který v něm opěvuje úspěchy
našich elitních vojenských sil BOJDAŠ na zahraniční misi v České Republice.