<<< NÁHLEDY >>>
President a generální tajemník SPJ s občany, kteří přišli vzdát Elitě národa hold.