<<< NÁHLEDY >>>
Autobusové nádraží v Užhorodu, zde skončila naše pouť po Podkarpatské Rusi