<<< NÁHLEDY >>>
Nikoli uléhání, ale naopak velmi brzké nedělní vstávání ještě za tmy.