<<< NÁHLEDY >>>
Poslední pivo z Dočesné, které jsme se snažili nerozlít cestou na vlak, byla nefiltrovaná 11° od Krušnohora z Kraslic.