<<< NÁHLEDY>>>
Předseda vlády se pilně připravuje před zahájením oficiální části slavnosti