<<< NÁHLEDY >>>
Přihlížející diváci vyčkali na břehu dokud se vojenská loď neztratila za obzorem.
Popřejme všichni našim statečným námořníkům: "Plavte a netopte se".