<<< NÁHLEDY >>>
Kvadramarán I. v plné bojové připravenosti vyráží na zkušební plavbu, která měla za cíl objevit případné závady.
Žádné technické problémy se však nevyskytly, a tak nic nebránilo tomu, aby námořnictvo ARO plavidlo převzalo.