<<< NÁHLEDY >>>
Za nadměrného úsilí všech zúčastněných a díky ohromné schopnosti improvizace
a síle naší inteligence se i tato překážka podařila překonat.