<<< NÁHLEDY >>>
Jako velký problém se ukázala doprava plavidla na místo určení, což jest vodní hladina,
s čímž se v projektu opomenulo počítat.