<<< NÁHLEDY >>>
Slavnostní představení hotového válečného plavidla, probíhalo v suchém doku ovipistáneckého vojenského přístavu
za zvuku fanfár vojenské pochodové hudby. Na lodi byla vztyčena ovipistánecká vlajka.