<<< NÁHLEDY >>>
Ministr dopravy informuje přítomné posluchače o neúspěších svého ministerstva v uplynulém roce.
Úspěchy jsou všem známé, proto je nebylo zapotřebí zmiňovat.