<<< NÁHLEDY >>>
Předseda vlády informuje přítomné posluchače o neúspěších vládní politiky v uplynulém roce.
Úspěchy jsou všem známé, proto je nebylo zapotřebí zmiňovat.