<<< NÁHLEDY >>>
President Republiky Ovipistán při přednesu oficiální státní básně.
Celé publikum tomuto kulturnímu zážitku freneticky aplaudovalo.