HLAVNÍ STRANA
SVATBA
OVIPISTÁNCE

FOTOGALERIE
SVATBA OVIPISÁNCE

5. 11. 2005

Z moci svěřené nejvyšším představitelům Republiky Ovipistán
odsuzujeme na základě spravedlivého soudního procesu
a podle platných zakonů

Romanu Obrovou a Davida Čermáka

k nepodmíněnému doživotnímu trestu odnětí svobody.
Nástup trestu je okamžitý a bezodkladný.
Nad jeho řádným výkonem bude dohlížet
státní výchovná instituce Manželství.
Proti rozhodnutí soudu se není možné odvolat.