<<< NÁHLEDY >>>
V téměř beznadějné situiaci se president nevzdal a po několika okamžicích byl opět na koni.