<<< NÁHLEDY >>>
Mocenská elita Republiky Ovipistán zasedala dne 15. 10. 2005 v jednacím sále "Na Staré faře".
President a generální tajemník SPJ vzdali hluboký hold národnímu nápoji i sobě samým.