<<< NÁHLEDY >>>
Pokud někdo nedbale odbýval pití piva, nebo dokonce urážel náš stát, proměnil se milý pan president v ďábelskou bytost
a trestal veškerá příkoří spáchaná na našem státu. Budiž to varování pro všechny lehkovážné lidi, kteří by snad,
nedej Příroda, měli cokoli proti našemu státu a proti jeho občanům.