<<< NÁHLEDY >>>
Generální tajemník SPJ na malý okamžik odložil fotoaparát a tudíž mohl být ronež zachycen na čipu.
Na jeho rozmáchlém gestu je vidno, že naše stranické špicky se nespokojí pouze s jedním pivem.