<<< NÁHLEDY >>>
Velice náročný byl úkol vysvětlit a popsat všechny povinnosti, které na sebe
nový občan bere. Bylo to takové kvantum informací, že se již z časových důvodů
nedostalo na vyložení jejích práv, ale těmi stejně jako nový občan zatím disponovat nemůže.