<<< NÁHLEDY >>>
Mocenská elita republiky Ovipistán zasedala dne 29. 10. 2004 v jednacím sále pivnice "Masaryčka".
President a generální tajemník SPJ vzdali hluboký hold národnímu nápoji i sobě samým.