<<< NÁHLEDY >>>
Po perném roce namáhavé práce byly dne 13. 7. 2001 vydány
Ministerstvem Vnitra nové občanské průkazy. Za tento dlouhý byrokratický krok
kupředu musíme vzdát velké díky šéfovi státní správy a tajemníkovi ministra Vnitra.