<<< NÁHLEDY >>>
Cvičení integrovaného záchranného systému:
Pomoc nemocnému, který byl stižen akutním záchvatem střízlivosti.